Polish translation by balrogos :D

  Share
  avatar
  Balrogos
  SINNER
  SINNER

  Posts : 6
  Points : 10
  Reputation : 0
  Join date : 2011-02-09
  Age : 28
  Location : Poland/Elbląg

  Polish translation by balrogos :D

  Post by Balrogos on 2011-03-02, 12:34 pm

  Hiyaaa :) I just finished polish translation. clap

  It might not be perfect, because some English words are not very translatable to the Polish. question

  But I translated as best as I could. nice

  If I would have something to mind some sort of change, I will write here. no clue
  Code:

    <Translation Locale="pl-PL" Key="Please set your forum username and password..." Text="Proszę ustawić swoją nazwę użytkownika i hasło z forum ..." />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="General" Text="Ogólne" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Account" Text="Konto" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Data" Text="Dane" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Path to game installation folder" Text="Ścieżka do katalogu instalacji gry" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Browse" Text="Przeglądaj" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Launch" Text="Uruchom" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Login" Text="Login" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Attach" Text="Załącz" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Checking for new version... please wait..." Text="Sprawdzanie dostępności nowych wersji... proszę czekać..." />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Action" Text="Akcja" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Name" Text="Imię" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Level" Text="Poziom" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Server" Text="Serwer" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Chan" Text="Chan" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Voice" Text="Głos" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Username" Text="Nazwa użytkownika" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Password" Text="Hasło" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Visible" Text="Widzialny" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Start all" Text="Startuj wszystko" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Stop all" Text="Zatrzymaj wszytstko" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Show all" Text="Pokaż wszystko" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Hide all" Text="Zchowaj wszystko" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Load data" Text="Załaduj dane" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Save data" Text="Zapisz dane" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Update" Text="Auktualizuj" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Exit" Text="Wyjdź" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="New" Text="Nowy" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Delete" Text="Skasuj" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Import" Text="Importuj" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Export" Text="Eksportuj" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Clear" Text="Wyczyść" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Save as text file" Text="Zapisz jako plik tekstowy" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Target" Text="Cel" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Loot" Text="Łup" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Pet" Text="Zwierzak" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Task" Text="Zadanie" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Alert" Text="Alarm" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Chat" Text="Czat" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Start" Text="Start" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Stop" Text="Stop" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Load" Text="Wczytaj" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Save" Text="Zapisz" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Close" Text="Zamknij" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="All" Text="Wszystko" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto login" Text="Auto Login" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto attach" Text="Auto Załącznik" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Log" Text="Log" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Item" Text="Przedmiot" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="NPC" Text="NPC" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Skill" Text="Umiejętność" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Latency" Text="Opóźnienie" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Client" Text="Klient" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Recovery" Text="Regeneracja" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Setting" Text="Ustawienia" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Default settings" Text="Ustawienia domyślne" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Load settings" Text="Wczytaj usyawienia" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Save settings" Text="Zapisz ustawienia" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Import settings" Text="Importuj ustawienia" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto remedy" Text="Auto remedium" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto recovery" Text="Auto regenracja" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto respawn" Text="Auto respawn" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto skill" Text="Auto umiejętność" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto vendor" Text="Auto sprzedawca" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto target" Text="Auto cel" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto loot" Text="Auto łup" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto pet" Text="Auto zwierzak" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Status" Text="Status" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Information" Text="Informacja" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Gear" Text="Sprzęt" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Bag" Text="Torba" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Location" Text="Lokacja" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Cultivation" Text="Kultywacja" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Clan" Text="Klan" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Guild" Text="Gildia" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Trigger" Text="Wyzwalacz" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto trigger" Text="Auto wyzwalacz" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto alert" Text="Auto alarm" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto task" Text="Auto zadanie" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto chat" Text="Auto czat" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Vendor" Text="Sprzedawca" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Access error" Text="Błąd dostepu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="You do not have access to this version" Text="Nie masz dostępu do tej wersji" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Cannot connect to forum" Text="Nie można połączyć z forum" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Invalid username or password" Text="Nieprawidłowa nazwa użytkownika lub login" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="You do not have access" Text="Niemasz dostępu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Error reading forum" Text="Błąd podczas czytania z forum" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Vietnamese" Text="Wietnamski" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="English" Text="Angielski" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Loaded settings from" Text="Załaduj ustawienia z" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Saved settings to" Text="Zapisz ustawienia do" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Amount" Text="Ilość" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Type" Text="Typ" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Select" Text="Wybierz" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Use recovery items" Text="Użyj przedmiotów przywracających zdrowie" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Return from death and continue to fight at starting position" Text="Przywróć do życia i zacznij walke z punktu startowego" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Use skill when needed" Text="Użyj umiejętności gdy potrzebna" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Buy and sell items when needed" Text="Kup lub sprzedaj przedmioty kiedy potrzeba" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Control behaviors by artificial intelligence" Text="Kontroluj zachowanie za pomoca Sztucznej Inteligencji" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Alert via text to speech and popups" Text="Alarm tekst na mowe i pokaz okno" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Rest (meditate) when needed" Text="Medytacja gdy potrzebna" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Find target to attack" Text="Znajdź cel do ataku" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Pickup items on the ground" Text="Podnieś przedmioty na ziemii" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Control pet behaviors" Text="Kontroluj zachowanie zwierzaka" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Monitor chat log display" Text="Monitoruj wyświetlany czat log" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Perform special tasks as needed" Text="Wykonuj specjalne zadania gdy potrzeba" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Remedy items" Text="Przedmioty remedium" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Items with zero amount and is not selected will be removed automatically" Text="Przedmioty z zerową ilościa i które nie sa wybrane będą usuwane automatycznie" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="or" Text="lub" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Recovery mode ON when" Text="Regeneracja WŁĄCZONA gdy" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Recovery mode OFF when" Text="Regeneracja WYŁĄCZONA gdy" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="and" Text="i" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="seconds" Text="sekundy" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Respawn settings" Text="Ustawienia respawnu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Wait time to revive" Text="Czas oczekiwania na ożywienie" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Wait time to return to town" Text="Czas oczekiwania na powrót do miasta" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Hot-key" Text="Hot-key" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Mob" Text="Potworek" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Player" Text="Gracz" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Choose target selection" Text="Wybierz wybór celu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Lower level gap" Text="Niższy poziom przerwania" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Upper level gap" Text="Wyższy poziom przerwania" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Maximum radius" Text="Maksymalny zasięg" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Minimum radius" Text="Minimalny zasięg" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Maximum distance" Text="Maksymalny dystans" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Choose target option" Text="Wybierz opcję celu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Kill steal" Text="KSuj" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Party" Text="Party" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Free" Text="Darmowy" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Assist party" Text="Asystuj party" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Choose target mode" Text="Wybierz tryb celu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Enable target filter" Text="Wybierz filtr celu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Refresh" Text="Odśwież" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Settings" Text="Ustawienia" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Target filter" Text="Filtr celu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Invalid data!!! Using default settings." Text="Błędne dane!!! Przywrócono domyślne ustawienia" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Unable to save file!!!" Text="Nie można zapisać pliku!!!" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="hours" Text="godziny" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="minutes" Text="minuty" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="started" Text="rozpoczęty" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="stopped" Text="zatrzymany" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="duration was" Text="czas trwania był" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Language" Text="Język" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Pickup range" Text="Zasięg podnoszenia" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Pickup loots that were not filtered" Text="Podnoś łup który nie był filtrowany" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Loot filter" Text="Filtr łupów" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Partial loot name filter" Text="Cząstkowy filtr łupów" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Pickup" Text="Podnieś" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Max" Text="Maks" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Restored default settings for" Text="Przywróć ustawienia domyślne" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Teleport to return to town" Text="Teleportuj się do miasta pocztątkowego" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Die to return to town" Text="Jeśli umrzesz powróć do miasta początkowego" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Sell only when bag is full" Text="Sprzedaj tylko wtedy gdy ekwipunek jest zapełniony" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Sell items not in vendor list" Text="Sprzedaj przedmioty które nie sa na liście do sprzedaży" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Item name" Text="Nazwa przedmiotu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Minimum" Text="Minimum" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Maximum" Text="Maksimum" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Pet list" Text="Lista zwierzaków" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Slot" Text="Slot" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Age" Text="Wiek" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Belly" Text="Brzuch" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Summon" Text="Przyzwij" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Pet items" Text="Przedmioty dla zwierzaka" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Pet settings" Text="Ustawienia zwierzaków" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="New NPC data added" Text="Nowe dane NPC dodane" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Updated HP data of NPC" Text="Zauktualizowane dane HP NPC" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="New item data added" Text="Nowe dane przedmiotów dodane" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="New skill data added" Text="Nowe dane umiejętności dodane" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Combat" Text="Walka" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Rest" Text="Wypoczynek" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Craft" Text="Rzemiosło" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Pet Food" Text="Pożywienie dla zwierzaka" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Pet HP" Text="HP zwierzaka" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Pet MP" Text="MP zwierzaka" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Pet Age" Text="Wiek zwierzaka" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Pet Battery" Text="Bateria zwierzaka" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Edit" Text="Edytuj" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Clear log" Text="Wyczyść log" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Save log" Text="Zapisz log" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Chat log" Text="Czat log" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Alert settings" Text="Ustawienia alarmu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Self" Text="Ja" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Party member" Text="Członek party" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Current target" Text="Obecny cel" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Category" Text="Kategoria" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Condition" Text="Warunek" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Parameter" Text="Parametr" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="OK" Text="OK" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Cancel" Text="Anuluj" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="NPC list" Text="Lista NPC" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Player list" Text="Lista graczy" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Resource list" Text="Lista surowców" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Date and time" Text="Data i czas" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Skills" Text="Umiejętności" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Trigger conditions" Text="Warunki wyzwalacza" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Use esper quickslot" Text="Użyj esper slota" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Use custom mode" Text="Użyj trybu dostosowywania" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Reset all timers" Text="Zresetuj wszystkie timery" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Reset starting location" Text="Zresetuj lokacje startową" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Timer" Text="Timer" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Use" Text="Użyj" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Enter partial name" Text="Wpisz część nazwy" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Current" Text="Obecny" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Current learned skills" Text="Obecne nauczone umiejętności" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Select skill" Text="Wybierz umiejętność" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Charge" Text="Ładunek" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Use normal attack" Text="Uzyj podstawowego ataku" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Sort by" Text="Sortuj wedłóg" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Resource" Text="Zasoby" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Map" Text="Mapa" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Class" Text="Klasa" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Id" Text="Id" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Note: for yes/no, 0 means no, and 1 means yes" Text="Notka: dla tak/nie, 0 znaczy nie, a 1 znaczy tak" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="then" Text="następnie" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Remedies" Text="Mikstury" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Provisions" Text="Przepisy" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Talismans" Text="Talizmany" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Craft items" Text="Stworzone przedmioty" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Craft schools" Text="Szkoły rzemiosła" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Item list" Text="Lista przedmiotów" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Filter option" Text="Opcje filtra" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Text to speech" Text="Tekst na mowę" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="was kicked by" Text="został wykopany przez" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="You were kicked by" Text="Zostałeś wykopany przez" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="quit" Text="wyjdź" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="left channel" Text="lewy kanał" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="You left channel" Text="Twój lewy kanał" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="joined channel" Text="dołączył do kanału" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="You joined channel" Text="Dołączyłeś do kanału" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="users" Text="użytkownicy" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Channel" Text="Kanał" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Character" Text="Postać" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Leader" Text="Lider" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Group" Text="Grupa" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="In Use" Text="W Użyciu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Enabled" Text="Włączone" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Select server" Text="Wybierz serwer" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Title" Text="Tytuł" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Option" Text="Opcja" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Allies" Text="Sojusznicy" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Fast pickup" Text="Szybkie podnoszenie" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Error" Text="Błąg" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Game client not found" Text="Klient gry nieznaleziony" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Buy" Text="Kup" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Sell" Text="Sprzedaj" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Hold" Text="Zatrzymaj" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Clear ?" Text="Wyczyść ?" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Clear ?" Text="Wyczyść ?" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Ally member" Text="Członkowie sojuszu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Inventory" Text="Ekwipunek" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Targeting" Text="Namierzanie" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="was outside target area" Text="za obszarem namierzania" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Distance" Text="Dystans" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="headed back to starting location" Text="udaj się z powrotem do lokacji startowej" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Routing error" Text="Błąd routingu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="timeout (longer than 5 min)" Text="czas wyczerpany (dłużej niż 5 minut)" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="couldn't find teleporter" Text="nie można znaleść teleportera" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Routing" Text="Routing" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="teleported to map" Text="przeteleportowany na mape" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="teleported to wrong map" Text="przeteleportowany na złą mape" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="continued on to" Text="kontynuowany na" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="arrived near" Text="przybył w pobliżu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Respawning" Text="Respawning" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="returned to town" Text="wrocił do miasta" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="sold" Text="sprzedane" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="bought" Text="zakupione" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Vending" Text="Sprzedaż" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Vending error" Text="Błąd sprzedaży" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="couldn't find NPC to vend" Text="nie można znaleźć NPC do sprzedaży" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="tried to die to go back to town" Text="próbował umrzeć aby wrócic do miasta" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="headed to pet master" Text="udał się do opiekuna zwierzaków" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="headed to doctor" Text="udał się do doktora" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="headed to" Text="udał się do" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Pet battery settings" Text="Ustawienia baterii zwierzaka" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto delay attack" Text="Auto opóźniający atak" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto pet skills" Text="Auto umiejętności zwierzaka" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto pet cycle" Text="Auto zmiana zwierzaków" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto pet idle" Text="Auto bezczynność zwierzaka" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Pet level to cycle" Text="Poziom zwierzaka na zmianę" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto" Text="Auto" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Belly%" Text="Brzuch%" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="has a summoned Arden pet?" Text="przywołał zwierzaka Arden?" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Access denied" Text="Dostęp odmówiony" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Your clan does not have access" Text="Twój klan nie ma dostępu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Your guild does not have access" Text="Twoja gildia nie ma dostępu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Version error" Text="Błąd wersji" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Please update to the newest version" Text="Proszę zaktualizuj do najnowszej wersji" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="On top" Text="Na wierzchu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Player kill" Text="PK" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Run" Text="Bieg" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Keepsake 1" Text="Pamiątka 1" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Hunt poem" Text="Tropienie poematu" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Free lunch" Text="Darmowy lunch" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Fishing daily" Text="Łowienie ryb na dzień" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Fishing challenge" Text="Wyzwanie wędkarskie" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Exchange VS" Text="Wymien ZA" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Donate to guild" Text="Podarek na gildie" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Dig ground item from skyblade" Text="Wykop przedmiot w ziemii z skyblade" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Please stop bot first" Text="Proszę zatrzymaj najpierw bota" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="no ground item found" Text="nie znaleźiono przedmiotów na ziemi" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="distance too far" Text="za daleki dystans" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Please form a party consisting of one male and one female both attached" Text="Proszę utwórz party tylo z mężczyzny i kobiety" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Please start task on male player" Text="Prosze zacznij zadanie od gracza męskiego" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Male player must be party leader" Text="Gracz męski musi być liderem grupy" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="does not have a guild" Text="nie posiada gildii" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="cannot find" Text="nie można znaleźć" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="bag is full" Text="torba jest pełna" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="runs out of bait" Text="brak przynęty" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="cannot hunt poem in start mode" Text="nie można wytropić poematu w trybie 'Start' " />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="waiting for party member..." Text="czekaj na członków grupy..." />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="party member out of keepsake" Text="członkowi grupy skończyły się upominki" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="out of keepsake" Text="koniec upominków" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="running..." Text="praca..." />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Display" Text="Wyświetlacz" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto follow" Text="Auto podążanie" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Upper chat log" Text="Gorny czat log" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Conditions" Text="Warunki" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Triggers" Text="Wyzwalacz" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Manual task list" Text="Ręczna lista zadań" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Auto task list" Text="Automatyczna lista zadań" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Get keepsake" Text="Dostać pamiątkę" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Canceling task..." Text="Anulowanie zadania..." />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Another task is in progress" Text="Inne zadanie w toku" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Level too low" Text="Za niski poziom" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Mystic tome" Text="Mistyczny Tom" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Party member has task in progress" Text="Członek party ma zadanie w toku" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Hour" Text="Godzina" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Minute" Text="Minuta" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Min gap" Text="Min. przerwa" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Max gap" Text="Maks. przerwa" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Goto" Text="Idź do" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Follow" Text="Podążaj" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Current position" Text="Obecna pozycja" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Coordinate" Text="Koordynaty" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Remedy cooldown" Text="Cooldown Potow" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Safezone recovery" Text="Medytacja w Bezpiecznej Strefie" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Idle recovery" Text="Medytacja podczas bezczynności" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="sec" Text="sekunda" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="System Default" Text="Ustawienia Domyślne" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="idle mode active" Text="tryb bezczynności aktywny" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="disengaged at" Text="wolny od" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="engaged at" Text="zajęty na" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="interrupted from damage" Text="przerwane z powodu uszkodzenia" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="returning to safe zone (starting location)" Text="powracanie do bezpiecznej strefy (lokacja początkowa)" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Maximum distance between target and starting location" Text="Maxymalna odległość pomiędzy celem a lokacją początkową" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Maximum distance between target and current position" Text="Maksymalna odległość pomiędzy celem a obecną pozycją" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Minimum distance between target and current position" Text="Minimalna odległość pomiędzy celem a obecną pozycją" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="PK players with cross swords" Text="Gracz PK ze zkrzyżowanymi mieczami" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Choose trigger condition for skill" Text="Wybierz wyzwalacz warunku dla umiejętności" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="(not connected)" Text="(nie połączony)" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Unable to connect to IRC server" Text="Nie można połączyć się z serwerem IRC" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Connection error" Text="Błąd połączenia" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Topic" Text="Temat" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="System beep" Text="Brzęczyk systemowey" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Play a sound file" Text="Odtwarzanie pliku dźwiękowego" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Chatlog to speech" Text="Czatlog na mowę" />
    <Translation Locale="pl-PL" Key="Alert option" Text="Opcje alarmu" />
  worried
  avatar
  vuduy
  Site Admin
  SINSBOT Creator


  Site AdminSINSBOT Creator

  Posts : 888
  Points : 1266
  Reputation : 176
  Join date : 2010-03-17
  Age : 41
  Location : Canada

  Re: Polish translation by balrogos :D

  Post by vuduy on 2011-03-02, 1:00 pm

  Sorry, but you spend all the time translating for nothing; those text keys are for SINS 2.x, and no longer exists here.

  You need to translate SINS 2.1 instead.

  avatar
  Balrogos
  SINNER
  SINNER

  Posts : 6
  Points : 10
  Reputation : 0
  Join date : 2011-02-09
  Age : 28
  Location : Poland/Elbląg

  Re: Polish translation by balrogos :D

  Post by Balrogos on 2011-03-02, 3:17 pm

  :< where i can get raw text for that?
  avatar
  Balrogos
  SINNER
  SINNER

  Posts : 6
  Points : 10
  Reputation : 0
  Join date : 2011-02-09
  Age : 28
  Location : Poland/Elbląg

  Re: Polish translation by balrogos :D

  Post by Balrogos on 2011-03-04, 7:17 pm

  hmm?

  Sponsored content

  Re: Polish translation by balrogos :D

  Post by Sponsored content


   Current date/time is 2018-12-15, 9:21 pm