Data Buôn bán Tru Tiên 2 - VN

  Share
  nthai
  nthai
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 95
  Points : 106
  Reputation : 0
  Join date : 2010-12-23
  Age : 37
  Location : Gia Lai

  Data Buôn bán Tru Tiên 2 - VN

  Post by nthai on 2011-02-08, 10:43 pm

  Góp chút data cho tru tiên 2
  Map: Hà dương thành
  Code:

  NPC: [Danh y Liễu Thân Nghi]
  ID: [1159]
  Sell: [1181], [22], [1861], [1862], [1863], [1864], [1865], [1866], [1867], [1868], [1869], [1870], [1871], [1872], [1873], [1874], [1875], [1876], [1877], [1878], [1879], [18751]
  Code:

  NPC: [Tiên công Diệu Ca]
  ID: [1167]
  Sell: [4703], [16531], [7920], [23862], [23861], [23860], [4704], [4705], [4706], [4707], [17583], [4708], [4709], [4710], [4711], [17584], [10866], [10874], [10871], [10870], [17585]
  nthai
  nthai
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 95
  Points : 106
  Reputation : 0
  Join date : 2010-12-23
  Age : 37
  Location : Gia Lai

  Re: Data Buôn bán Tru Tiên 2 - VN

  Post by nthai on 2011-02-09, 12:23 am

  Map : Thanh Vân
  Code:

  NPC: [Danh y Đặng Nguyên An]
  ID: [1193]
  Sell: [1181], [22], [1861], [1862], [1863], [1864], [1865], [1866], [1867], [1868], [1869], [1870], [1871], [1872], [1873], [1874], [1875], [1876], [1877], [1878], [1879], [18751]


  Map: Thiên Âm
  Code:

  NPC: [Danh y Chương Phúc Ân]
  ID: [1225]
  Sell: [1181], [22], [1861], [1862], [1863], [1864], [1865], [1866], [1867], [1868], [1869], [1870], [1871], [1872], [1873], [1874], [1875], [1876], [1877], [1878], [1879], [18751]
  nthai
  nthai
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 95
  Points : 106
  Reputation : 0
  Join date : 2010-12-23
  Age : 37
  Location : Gia Lai

  Re: Data Buôn bán Tru Tiên 2 - VN

  Post by nthai on 2011-02-09, 12:29 am

  Map: Lưu Ba
  Code:

  NPC: [Danh y Đinh Giới Sơn]
  ID: [1254]
  Sell: [1181], [22], [1861], [1862], [1863], [1864], [1865], [1866], [1867], [1868], [1869], [1870], [1871], [1872], [1873], [1874], [1875], [1876], [1877], [1878], [1879], [18751]

  Map: Tử Trạch
  Code:

  NPC: [Danh y Hàn Xương Tề]
  ID: [1289]
  Sell: [1181], [22], [1861], [1862], [1863], [1864], [1865], [1866], [1867], [1868], [1869], [1870], [1871], [1872], [1873], [1874], [1875], [1876], [1877], [1878], [1879], [18751]
  nthai
  nthai
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 95
  Points : 106
  Reputation : 0
  Join date : 2010-12-23
  Age : 37
  Location : Gia Lai

  Re: Data Buôn bán Tru Tiên 2 - VN

  Post by nthai on 2011-02-09, 12:42 am

  Map: Man Hoang (Ma Điện)
  Code:

  NPC: [Danh y Giang Nghị Nguyên]
  ID: [1318]
  Sell: [1181], [22], [1861], [1862], [1863], [1864], [1865], [1866], [1867], [1868], [1869], [1870], [1871], [1872], [1873], [1874], [1875], [1876], [1877], [1878], [1879], [18751]

  Map: Phần Hương
  Code:

  NPC: [Danh y Sở Đinh Viễn]
  ID: [7378]
  Sell: [1181], [22], [1861], [1862], [1863], [1864], [1865], [1866], [1867], [1868], [1869], [1870], [1871], [1872], [1873], [1874], [1875], [1876], [1877], [1878], [1879], [18751]
  nthai
  nthai
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 95
  Points : 106
  Reputation : 0
  Join date : 2010-12-23
  Age : 37
  Location : Gia Lai

  Re: Data Buôn bán Tru Tiên 2 - VN

  Post by nthai on 2011-02-09, 12:48 am

  Map: Nam Cương
  Code:

  NPC: [ Danh y La Giai]
  ID: [7419]
  Sell: : [1181], [22], [1861], [1862], [1863], [1864], [1865], [1866], [1867], [1868], [1869], [1870], [1871], [1872], [1873], [1874], [1875], [1876], [1877], [1878], [1879], [18751]

  Map: Côn Luân
  Code:

  NPC: [Danh y Diệu Ly]
  ID: [7459]
  Sell: : [1181], [22], [1861], [1862], [1863], [1864], [1865], [1866], [1867], [1868], [1869], [1870], [1871], [1872], [1873], [1874], [1875], [1876], [1877], [1878], [1879], [18751]

  Map: Tu La
  Code:

  NPC: [Huyết Linh Sứ Lưu Ẩm]
  ID: [10578]
  Sell: : [1181], [22], [1861], [1862], [1863], [1864], [1865], [1866], [1867], [1868], [1869], [1870], [1871], [1872], [1873], [1874], [1875], [1876], [1877], [1878], [1879], [18751]

  Sponsored content

  Re: Data Buôn bán Tru Tiên 2 - VN

  Post by Sponsored content


   Current date/time is 2019-02-16, 10:21 am