Skill sư đồ

  Share
  leodao
  leodao
  Elite Sinner
  Elite Sinner

  Posts : 74
  Points : 98
  Reputation : 1
  Join date : 2010-12-27
  Age : 36
  Location : Paris

  Skill sư đồ

  Post by leodao on 2011-02-04, 9:44 pm

  Mình up code effect skill sư đồ sau khi buf
  29-00-E5-05-00-00-00-01-C8-2A-1B-00: trạng thái Thiên canh chiến ý
  29-00-E6-05-00-00-00-01-C8-2A-1B-00 : trạng thái Thiên canh vận thể
  29-00-E7-05-00-00-00-01-C8-2A-1B-00: trạng thái Thiên canh bộ trần
  29-00-E3-05-00-00-00-01-C8-2A-1B-00: trạng thái Thiên canh trư nguyên
  29-00-E2-05-00-00-00-01-C8-2A-1B-00: Thiên canh đan đỉnh

   Current date/time is 2019-02-16, 10:08 am